Poznaj

Naszą

Historię

Historia

  • Budynek został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Po II-ej Wojnie Światowej przechodził różne koleje losu (należał do Gminnej Spółdzielni) ulegając stopniowej degradacji. Przez ostatnie kilka lat stał pusty, niszczejąc.
  • Jesienią 2004 r. rozpoczęliśmy rozbudowę, przebudowę, remont...
  • Po 10 miesiącach w sierpniu ’05 powitaliśmy pierwszych gości.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.