Akme

Akme – z greckiego: szczyt, ostrze; według starożytnych Greków: okres największego rozkwitu władz umysłowych, przypadający u człowieka około czterdziestego roku życia.